#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
รูป
1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 38 96 175 59
2 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0 0 0
3 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 12 0 38 14
4 โรงเรียนพานพิทยาคม 27 13 123 33
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 9 0 58 9
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 27 0 145 36
7 โรงเรียนนครวิทยาคม 29 0 56 33
8 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 5 43 18
9 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5 0 35 8
10 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 7 0 12 11
11 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 0 3 1
12 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 0 26 17
13 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 17 0 43 16
14 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 6 0 2 2
15 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 0 22 2
16 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 13 0 77 8
17 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 19 0 102 14
18 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1 0 4 3
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 3 0 30 7
20 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 15 3 56 22
21 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 15 0 76 13
22 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 21 12 103 21
23 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 28 6 151 30
24 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 17 0 43 31
25 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 8 2 43 14
26 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 22 0 47 26
27 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 65 0 254 79
28 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 2 2 3 2
29 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 36 0 158 47
30 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 26 0 179 51
31 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 4 0 5 3
32 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 9 0 29 11
33 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 10 0 27 11
34 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 25 0 110 30
35 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 2 0 16 4
36 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 11 0 15 19
37 โรงเรียนพญาเม็งราย 17 0 70 20
38 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 15 0 54 20
39 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 29 0 166 59
40 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 51 0 122 33
41 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1 0 1 1
42 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 27 0 138 34
43 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 19 0 81 36
รวม 719 139 2,941 908  

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.1554229259491 วินาที