#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 31วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
58.84 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
2 กรีฑา 163พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
15.15 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
3 กรีฑา 189 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
4.57.08 วินาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
4 กรีฑา 248วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
2
3.53.29 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
5 E-sports (ROV) 396การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
6 เทเบิลเทนนิส 428เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 เปตอง 449การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 ฟุตซอล 551การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 ฟุตบอล 696ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0051460266113281 วินาที