#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 122วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
8
26.37 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
8
2 กรีฑา 128วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
31.30 วินาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
3 กรีฑา 130วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
31.79 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
4 กรีฑา 142วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
5
12.14 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
5 กรีฑา 166ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
5
18.23 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
6 กรีฑา 212 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
49.51 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
7 กรีฑา 237วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
1.01.21 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
8 วอลเลย์บอล 459การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
9 วอลเลย์บอล 529การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
10 วอลเลย์บอล 537การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
11 ฟุตซอล 545การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
12 บาสเกตบอล 612การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0044419765472412 วินาที