1.นายชยากร พงศ์ศิริทวีกุล

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2.นายบุญเสริฐ งามขำ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0023
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0024
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3.นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0095
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
3
0098
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4
0099
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
5
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
6
0097
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
7
0100
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
8
0101
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4.นายพนม อินต๊ะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0023
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0024
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
5.นายศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
6.นายสมชาย สมบูรณ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0091
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
23 ธ.ค 2565
2
0088
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
3
0031
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
4
0032
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
5
0089
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
7.นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
8.นายเทวราช กรกฎกำจร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
3
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4
0095
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
5
0098
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
6
0099
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
7
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
8
0097
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
9
0100
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
10
0101
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
9.นายเธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0033
E-sports (ROV)
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0035
E-sports (ROV)
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
10.นายเรืองโรจน์ กลิ่นหอม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
11.นายไพวุฒิ ขุนซาง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0091
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
23 ธ.ค 2565
2
0088
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
3
0031
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
4
0032
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
5
0089
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.052134990692139 วินาที