1.นายคุณานนท์ จันทร์บำรุง

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2.นายณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0025
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0026
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3.นายนิธิภัทร พรมมา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0095
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
3
0098
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4
0099
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
5
0101
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
6
0100
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
7
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
8
0097
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4.นายปฏิญญา เมืองมา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0011
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0013
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
3
0014
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
4
0018
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
5
0020
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
5.นายปรเมษฐ์ อินเขียว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0084
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0088
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
3
0089
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
6.นายปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0025
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0026
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
7.นายวิธวินท์ จันทร์ลือ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0011
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0013
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
3
0014
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
4
0018
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
5
0020
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
8.นายอภิวัฒน์ สิทธิวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0095
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
3
0098
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4
0099
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
5
0101
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
6
0100
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
7
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
8
0097
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
9.นายอรรณพ คำมีสว่าง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
10.นางสาวผณินทรา จันปาลี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0004
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0003
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
11.นางสาวรัชฎา ตาใจ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0088
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
2
0084
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
3
0089
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.058474063873291 วินาที