#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
1 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางสาวพิสมัย วังหมื่น ประธานกรรมการ 
2 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางสาวพิสมัย วังหมื่น ประธานกรรมการ 
3 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม] นางสาวพิสมัย วังหมื่น ประธานกรรมการ 
4 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม] นางสาวพิสมัย วังหมื่น ประธานกรรมการ 
5 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส กรรมการ 
6 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละ กรรมการ 
7 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส กรรมการ 
8 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม] นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส กรรมการ 
9 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม] นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส กรรมการ 
10 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางสาวตรีชฎา ประวัง กรรมการ 
11 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส กรรมการ 
12 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นายอดิเรก น้ำสา กรรมการ 
13 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นายอุเทน บุญตัน กรรมการ 

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.011929988861084 วินาที