#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 12วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
3
15.14.62 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
2 กรีฑา 24วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
2
1.09.16 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 กรีฑา 57พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
6
25.57 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
4 กรีฑา 88ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
22.85 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
5 กรีฑา 101กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
4
3.80 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
6 กรีฑา 116วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
2
29.02 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
7 กรีฑา 181วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
3
7.13.46 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 กรีฑา 198กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
2
5.50 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
9 กรีฑา 206วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
2
57.09 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
10 กรีฑา 223ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
8.40 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 กรีฑา 254วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
2
5.01.85 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
12 เปตอง 335การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 เปตอง 390การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
14 E-sports (ROV) 405การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0044870376586914 วินาที