#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 15วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
2
14.54.27 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
2 กรีฑา 27วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
3
1.10.33 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
3 กรีฑา 44วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
4
3.15.14 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
4 กรีฑา 113วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
3
24.23 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 กรีฑา 118วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
5
29.86 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
6 กรีฑา 123วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
5
25.73 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
7 กรีฑา 168ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
6
14.98 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
8 กรีฑา 187 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
5.16.42 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 กรีฑา 204วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
7
48.62 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
10 กรีฑา 209วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
8
1.00.15 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
11 กรีฑา 216 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
50.54 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
12 กรีฑา 252วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
5
3.58.50 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 เปตอง 372การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 วู้ดบอล 478การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
15 วู้ดบอล 484การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
16 วู้ดบอล 488การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
17 วู้ดบอล 493 การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
18 ฟุตซอล 549การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
19 วู้ดบอล 573การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 วู้ดบอล 580การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
21 บาสเกตบอล 588การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
22 บาสเกตบอล 596การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
23 วู้ดบอล 680การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
24 วู้ดบอล 673การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 ฟุตบอล 641การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
26 เซปักตะกร้อ 649การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
27 เปตอง 694การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0053970813751221 วินาที