1.นายกระจ่าง หลักคำ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0097
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
3
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4
0095
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2.นายวสันต์ ขันทบัว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0021
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0023
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3
0022
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3.นางสาวกันภิรมย์ สุตวัฒน์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0021
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0022
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
4.นางสาวฝนนภา ขุนทิพย์ทอง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
5.นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0038
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0062
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0063
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0064
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
5
0056
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
6
0073
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
7
0079
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
8
0081
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
9
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
6.นางสาวพิสมัย วังหมื่น
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0011
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0013
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
3
0014
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
4
0019
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
5
0020
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
6
0018
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
7
0015
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.03262186050415 วินาที