#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 11วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1
13.13.79 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
2 กรีฑา 28วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
1.01.20 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
3 กรีฑา 40วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1
2.48.52 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
4 กรีฑา 46วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
2.24.22 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 กรีฑา 60พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
29.46 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
6 กรีฑา 70วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
8
1.36.58 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
7 กรีฑา 92พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
8
30.48 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
7
8 กรีฑา 105วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
7
3.32.76 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
9 กรีฑา 159พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
8
12.68 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
10 กรีฑา 180วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
2
6.17.58 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
11 กรีฑา 185 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
4.58.43 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
12 กรีฑา 190วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
5
7.32.32 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
13 กรีฑา 213 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
9
DNF วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
7
14 กรีฑา 225ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
7
6.38 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
15 กรีฑา 230 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
4
18.37 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 กรีฑา 244วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
4.00.80 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
17 กรีฑา 268วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
8
6.45.35 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
18 เปตอง 347การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
19 เปตอง 354การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
20 เปตอง 362การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
21 เปตอง 446การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
22 ฟุตซอล 554การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0059678554534912 วินาที