#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 3วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
5
20.38.48 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
2 กรีฑา 25วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
6
1.19.01 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
3 กรีฑา 106วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
8
3.43.80 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
4 กรีฑา 146วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
14.60 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 กรีฑา 191วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
6.57.10 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
6 E-sports (ROV) 324การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 E-sports (ROV) 332การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
8 เปตอง 386การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 เปตอง 395การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
10 E-sports (ROV) 402การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 เปตอง 447การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
12 เปตอง 455การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 วอลเลย์บอล 472การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
14 วอลเลย์บอล 540การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
15 ฟุตซอล 564การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 เปตอง 686การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0047719478607178 วินาที