#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 9วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1
17.28.48 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
2 กรีฑา 33วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
57.19 วินาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
3 กรีฑา 39วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
3
2.16.99 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 กรีฑา 144วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
11.86 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 กรีฑา 179วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
2
4.40.60 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
6 เทเบิลเทนนิส 301เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
7 E-sports (ROV) 410การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 เทเบิลเทนนิส 418เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
9 เทเบิลเทนนิส 425เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
10 เทเบิลเทนนิส 432เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
11 เปตอง 524การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
12 ฟุตซอล 555การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 เซปักตะกร้อ 648การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
14 เซปักตะกร้อ 655การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
15 เซปักตะกร้อ 664การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0047359466552734 วินาที