#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 51กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
6
3.30 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
2 กรีฑา 59พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
28.17 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
3 กรีฑา 86ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
7
19.93 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
4 กรีฑา 158พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
6
14.54 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
5 กรีฑา 196กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
3
5.29 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
6 กรีฑา 218 ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
17.41 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 กรีฑา 224ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
8.61 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 วอลเลย์บอล 463การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 วอลเลย์บอล 471การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0040750503540039 วินาที