#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 6วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
9
- นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
9
2 กรีฑา 55กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
3.95 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 กรีฑา 79ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
7.12 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
4 กรีฑา 136วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
2
11.40 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
5 เทเบิลเทนนิส 273เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
6 เทเบิลเทนนิส 313เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
7 E-sports (ROV) 321การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
8 E-sports (ROV) 329การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
9 เทเบิลเทนนิส 414เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
10 เทเบิลเทนนิส 429เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
11 เทเบิลเทนนิส 437เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
12 เซปักตะกร้อ 497การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 ฟุตซอล 553การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
14 ฟุตซอล 561การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
15 บาสเกตบอล 583การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 บาสเกตบอล 591การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
17 บาสเกตบอล 620การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
18 เซปักตะกร้อ 645การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
19 เซปักตะกร้อ 661การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 เปตอง 683การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
21 เปตอง 690การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0050060749053955 วินาที