#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 29วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
6
1.01.87 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
2 กรีฑา 35วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
5
2.25.39 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
3 กรีฑา 52กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
3.40 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
4 กรีฑา 61พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
8
19.42 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
7
5 กรีฑา 75ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
6.17 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
6 กรีฑา 93พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
7
31.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
7 กรีฑา 107วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
3.15.00 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 กรีฑา 110วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
7
25.33 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
9 กรีฑา 121วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
6
25.98 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
10 กรีฑา 140วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
8
12.46 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
11 กรีฑา 147วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
8
15.07 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
12 กรีฑา 165ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
2
20.38 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
13 กรีฑา 200วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
6
48.61 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 กรีฑา 211 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
7
51.98 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
15 กรีฑา 219 ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
5
17.12 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
16 กรีฑา 235วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
1.02.08 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 กรีฑา 242วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
4.13.95 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 กรีฑา 249วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
3.55.34 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
19 กรีฑา 265วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
5.32.74 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
20 เปตอง 367การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
21 เปตอง 512การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
22 วอลเลย์บอล 527การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
23 ฟุตซอล 559การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
24 ฟุตบอล 627การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 ฟุตบอล 635การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
26 เซปักตะกร้อ 651การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
27 ฟุตบอล 697ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0052540302276611 วินาที