#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 1วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
19.06.72 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
2 กรีฑา 23วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
5
1.18.86 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
3 กรีฑา 34วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
4
2.21.66 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
4 กรีฑา 100กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
3
3.86 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 กรีฑา 120วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
7
26.07 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
7
6 กรีฑา 175วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
4
5.02.45 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 กรีฑา 217 ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
8
12.01 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
8 กรีฑา 229 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
8
DNF เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
9 เทเบิลเทนนิส 272เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
10 เทเบิลเทนนิส 279เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 เทเบิลเทนนิส 288เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
12 เทเบิลเทนนิส 295เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
13 เทเบิลเทนนิส 311เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 เทเบิลเทนนิส 412เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
15 เทเบิลเทนนิส 419เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
16 เทเบิลเทนนิส 435เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 วอลเลย์บอล 458การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
18 วอลเลย์บอล 466การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
19 วู้ดบอล 566การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
20 วู้ดบอล 574การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
21 บาสเกตบอล 582การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
22 วู้ดบอล 674การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
23 วู้ดบอล 666การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
24 บาสเกตบอล 611การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 บาสเกตบอล 618การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
26 ฟุตบอล 634การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
27 เซปักตะกร้อ 659การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0057580471038818 วินาที