#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 37วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
2
2.14.89 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
2 กรีฑา 45วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
2
2.59.84 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 กรีฑา 50วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
2.20.96 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
4 กรีฑา 97พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
2
39.63 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
5 กรีฑา 125วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
24.79 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
6 กรีฑา 135วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1
11.25 วินาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
7 กรีฑา 162พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
17.06 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
8 เทเบิลเทนนิส 286เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
9 เทเบิลเทนนิส 309เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
10 เปตอง 340การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
11 เปตอง 349การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
12 เปตอง 357การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 เปตอง 365การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
14 เปตอง 371การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
15 เปตอง 380การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
16 เปตอง 387การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
17 เทเบิลเทนนิส 433เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 เปตอง 448การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
19 เปตอง 525การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 เปตอง 518การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
21 ฟุตซอล 548การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
22 ฟุตซอล 565การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
23 บาสเกตบอล 587การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
24 บาสเกตบอล 595การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 บาสเกตบอล 617การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
26 บาสเกตบอล 625การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
27 เปตอง 693การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
28 ฟุตบอล 703ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0052108764648438 วินาที