1.นายณัฐพล เจริญเกียรติ์เจริญ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0023
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0024
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2.นายวรากร บุญเมือง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2
0002
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
3.นายวรากร เอมกริช
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2
0002
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
4.นางสาวรัชนีกร นำชัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0095
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
3
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4
0097
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
5
0098
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
6
0099
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
7
0100
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
8
0101
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
5.ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0095
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
3
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4
0097
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
5
0098
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
6
0099
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
7
0100
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
8
0101
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02856183052063 วินาที