#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 22วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
2
56.73 นาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
2 กรีฑา 69ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
2
7.32 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 กรีฑา 90ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
23.95 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
4 กรีฑา 115วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
2
24.20 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
5 กรีฑา 169ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
3
20.06 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
6 กรีฑา 201วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
47.36 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
7 กรีฑา 228ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
9.01 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
8 กรีฑา 234 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
2
23.73 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
9 เปตอง 360การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
10 เปตอง 384การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 เปตอง 391การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
12 เปตอง 451การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 วอลเลย์บอล 467การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 เปตอง 521การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
15 เปตอง 514การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 เซปักตะกร้อ 652การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0047030448913574 วินาที