#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 66ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
6
6.95 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
2 กรีฑา 76ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
6
5.55 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
3 กรีฑา 94พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
4
36.05 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
4 กรีฑา 112วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
6
24.88 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
5 กรีฑา 154 กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
5
4.70 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
6 กรีฑา 226ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
5
8.19 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
7 กรีฑา 231 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
3
20.60 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 กรีฑา 240วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
8
1.06.06 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
7
9 กรีฑา 246วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
6
4.30.48 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
10 วอลเลย์บอล 532การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0051488876342773 วินาที