#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 2วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
19.31.03 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
2 กรีฑา 41วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
3
3.07.66 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
3 กรีฑา 71วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
1.15.11 วินาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
4 กรีฑา 111วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
5
24.68 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
5 กรีฑา 119วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
3
29.26 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
6 กรีฑา 131วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
7
DNF วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
7 กรีฑา 139วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
3
13.87 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 กรีฑา 145วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
11.85 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
9 กรีฑา 176วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
5
5.14.29 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
10 กรีฑา 186 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
8
DNF วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 กรีฑา 210 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
5
51.36 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
12 เทเบิลเทนนิส 271เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 เทเบิลเทนนิส 287เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
14 เทเบิลเทนนิส 294เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
15 เทเบิลเทนนิส 310เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
16 E-sports (ROV) 326การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 เปตอง 342การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
18 เปตอง 350การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
19 เปตอง 366การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
20 เปตอง 373การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
21 เปตอง 382การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
22 E-sports (ROV) 404การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
23 เทเบิลเทนนิส 427เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
24 วอลเลย์บอล 457การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 วอลเลย์บอล 465การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
26 เซปักตะกร้อ 494การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
27 เปตอง 519การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
28 วอลเลย์บอล 526การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
29 วอลเลย์บอล 534การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
30 ฟุตซอล 550การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
31 ฟุตซอล 558การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
32 บาสเกตบอล 581การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
33 บาสเกตบอล 589การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
34 บาสเกตบอล 610การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
35 ฟุตบอล 626การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
36 เซปักตะกร้อ 642การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
37 เปตอง 681การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0061922073364258 วินาที