#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 13วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
7
17.54.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
2 กรีฑา 18วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
7
1.02.07 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
7
3 กรีฑา 42วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
6
3.22.06 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
4 กรีฑา 47วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
6
3.07.95 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
5 กรีฑา 53กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
5
3.33 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
6 กรีฑา 67ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
3
7.26 เมตร
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
7 กรีฑา 72วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
1.16.40 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
8 กรีฑา 77ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
5
5.74 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
9 กรีฑา 108วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
3.06.40 วินาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
10 กรีฑา 129วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
31.92 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
11 กรีฑา 137วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
2
13.64 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
12 กรีฑา 148วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
14.61 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 กรีฑา 152 กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
2
4.95 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
14 กรีฑา 160พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
15.64 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
15 กรีฑา 182วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
5
8.08.25 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 กรีฑา 192วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
10
9.39.84 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
17 กรีฑา 205วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
6
59.89 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 กรีฑา 232 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
6
16.98 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
19 กรีฑา 236วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
1.01.30 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
20 กรีฑา 253วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
5.31.89 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
21 กรีฑา 266วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
5.40.25 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
22 เทเบิลเทนนิส 280เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
23 เทเบิลเทนนิส 302เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
24 เปตอง 351การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 เทเบิลเทนนิส 420เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
26 เทเบิลเทนนิส 436เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
27 เปตอง 520การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
28 เปตอง 513การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
29 บาสเกตบอล 619การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0054349899291992 วินาที