#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 14วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
8
19.15.73 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
2 กรีฑา 43วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
7
3.59.24 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
3 กรีฑา 102กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
7
3.36 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
4 กรีฑา 141วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
6
12.17 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
5 กรีฑา 151 กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
7
4.33 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
7
6 กรีฑา 193วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
8
7.52.52 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
7 เทเบิลเทนนิส 278เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
8 เปตอง 341การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 เปตอง 381การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
10 เปตอง 388การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 เทเบิลเทนนิส 426เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
12 เทเบิลเทนนิส 434เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
13 เทเบิลเทนนิส 441เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 เซปักตะกร้อ 501การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
15 วอลเลย์บอล 541การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 ฟุตซอล 557การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 ฟุตบอล 633การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
18 เซปักตะกร้อ 657การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
19 เปตอง 695การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0053138732910156 วินาที