#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 20วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
4
59.40 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
2 กรีฑา 48วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
5
2.53.22 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
3 กรีฑา 74วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
1.19.38 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 กรีฑา 84ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
8
19.78 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
5 กรีฑา 134วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
5
11.62 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
6 กรีฑา 156 กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
4.80 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 กรีฑา 184วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
6
8.57.56 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
8 กรีฑา 215 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
50.76 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
9 กรีฑา 241วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
7
1.03.68 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
10 กรีฑา 247วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
7
4.38.12 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
11 กรีฑา 257วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
5
5.43.85 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
12 กรีฑา 270วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
7
6.12.66 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
13 เทเบิลเทนนิส 276เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 เทเบิลเทนนิส 285เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
15 เทเบิลเทนนิส 300เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
16 เทเบิลเทนนิส 308เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 เปตอง 364การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 เทเบิลเทนนิส 424เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
19 เทเบิลเทนนิส 440เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
20 เซปักตะกร้อ 499การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
21 วอลเลย์บอล 533การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
22 วอลเลย์บอล 539การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
23 ฟุตบอล 631การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
24 ฟุตบอล 702ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0059239864349365 วินาที