#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว สุธิมา จะหมื่อ
2.นางสาว วริศรา ผ่องใสศิริกุล
3.นางสาว มาธา เมอแล
4.เด็กหญิง รุ่งทิวา ชื่นธีรภาพ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0058989524841309 วินาที