1. กรีฑา
0037. วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0038. วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0039. วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0040. วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0041. วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0042. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0043. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0044. กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0045. ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0046. พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0047. ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0048. วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0049. วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0050. วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0051. วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0052. วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0053. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0054. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0055. กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0056. ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0057. พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0058. ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0059. วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0060. วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0061. วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0062. วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0063. วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0064. วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0065. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0066. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0067. กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0068. ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0069. พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0070. ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0071. วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0072. วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0073. วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0074. วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0075. วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0076. วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0077. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0078. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0079. กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0080. ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0081. พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0082. ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0045208930969238 วินาที