#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 11.29 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 9.01 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 3 8.61 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 4 8.40 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 5 8.19 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 7 6.38 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.028630018234253 วินาที