#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนนครวิทยาคม 1 3.06.40 วินาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 2 3.13.96 วินาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 3 3.15.00 วินาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 7 3.32.76 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนพญาเม็งราย 8 3.43.80 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.018821001052856 วินาที