#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 2.13.75 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 2.14.89 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 3 2.16.99 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนพานพิทยาคม 4 2.21.66 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 5 2.25.39 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 6 2.34.41 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021778106689453 วินาที