#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 7.38 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 2 7.12 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 3 6.17 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนนครวิทยาคม 5 5.74 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 6 5.55 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019366025924683 วินาที