#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1 4.57.08 วินาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 4.58.43 วินาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 3 5.16.42 วินาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 8 DNF วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 9 DNF วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.018810033798218 วินาที