#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 17.06 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนครวิทยาคม 2 15.64 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 3 15.15 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 6 14.54 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 7 12.97 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 8 12.68 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021733045578003 วินาที