#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1 33.55 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 29.46 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 3 28.17 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 27.83 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 5 26.42 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 6 25.57 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 8 19.42 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 7

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.029699087142944 วินาที