#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1 21.10 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 2 20.38 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 3 20.06 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 19.68 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 5 18.23 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 6 14.98 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021469831466675 วินาที