#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 37.74 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 2 31.82 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 3 26.54 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 7 21.91 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 8 19.78 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.018363952636719 วินาที