#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 55.67 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 2 57.09 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 3 58.62 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนนครวิทยาคม 6 59.89 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 8 1.00.15 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019423007965088 วินาที