#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 24.56 วินาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 24.79 วินาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 3 25.08 วินาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 25.36 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 5 25.73 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 6 25.98 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนพานพิทยาคม 7 26.07 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 7
8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 8 26.37 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.028002023696899 วินาที