#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 20.07 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 2 17.99 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 3 17.45 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 4 17.41 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 5 17.12 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนพานพิทยาคม 8 12.01 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021718978881836 วินาที