#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1 5.30.14 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 2 5.32.74 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 3 5.35.62 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนนครวิทยาคม 4 5.40.25 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 7 6.12.66 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 8 6.45.35 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022974014282227 วินาที