#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1 55.46 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 56.73 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 3 56.94 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 4 59.40 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 5 1.00.01 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 6 1.00.36 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนนครวิทยาคม 7 1.02.07 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 7

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02527904510498 วินาที