#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1 4.00.78 วินาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 4.00.80 วินาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 3 4.10.53 วินาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 4 4.13.95 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 6 4.30.48 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 7 4.38.12 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021797895431519 วินาที