#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1 5.10 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนครวิทยาคม 2 4.95 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 3 4.91 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 4 4.80 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 5 4.70 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 6 4.48 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 7 4.33 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 7

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025568008422852 วินาที