#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 23.70 วินาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 24.20 วินาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 3 24.23 วินาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 5 24.68 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 6 24.88 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 7 25.33 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022304773330688 วินาที