#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 6.06.06 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 6.17.58 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 3 7.13.46 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนนครวิทยาคม 5 8.08.25 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 6 8.57.56 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.018388986587524 วินาที