#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 1.00.36 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 2 1.01.21 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนนครวิทยาคม 3 1.01.30 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 4 1.02.08 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 6 1.03.25 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 7 1.03.68 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 8 1.06.06 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 7

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025509834289551 วินาที