#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนพญาเม็งราย 1 6.57.10 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนครวิทยาคม 10 9.39.84 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 2 7.01.74 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 3 7.06.43 นาที เหรียญทองแดง 4
5 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 5 7.32.32 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 8 7.52.52 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021605968475342 วินาที