#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1 17.28.48 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2 18.41.16 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนพานพิทยาคม 3 19.06.72 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 4 19.31.03 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนพญาเม็งราย 5 20.38.48 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 6 20.40.92 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 7 22.31.03 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 7
8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 8 23.04.51 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 8
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 9 - นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 9
10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 9 - นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 9

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.034994125366211 วินาที