#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 48.34 วินาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 2 49.51 วินาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 3 50.54 วินาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 4 50.76 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 5 51.36 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 7 51.98 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 9 DNF วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 7

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02556586265564 วินาที