#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 31.30 วินาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 2 31.79 วินาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนนครวิทยาคม 3 31.92 วินาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.013317108154297 วินาที