#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 1.15.11 วินาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนครวิทยาคม 2 1.16.40 วินาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 3 1.19.38 วินาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 7 1.24.34 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 8 1.36.58 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020678997039795 วินาที